Skip to main

Een gashaard aansluiten op een bestaand schoorsteenkanaal

Stel, je hebt een nieuwe woning gekocht met daarin een bestaand rookkanaal. Je wil daar graag een gashaard plaatsen, maar je vraagt je af of dit direct op het bestaande kanaal kan worden aangesloten. Dit scheelt immers in de kosten. In dit artikel verder in op de mogelijkheden die je dan hebt en op welke punten je moet letten.

DRU Metro 130XT2 Brown Log Set

Laat het kanaal controleren door een professioneel bedrijf

Het eerste wat je dient te doen, is het rookkanaal laten controleren door een erkend bedrijf.  Zij zullen letten op een aantal belangrijke factoren, zoals:

  • De staat van het kanaal
  • Mogelijke verstoppingen
  • Sporen van een vroegere schoorsteenbrand
  • Het gebruikte materiaal
  • Het voldoen aan de huidige regelgeving
  • De diameter van het kanaal

Als al deze punten volgens hem helder en op orde zijn, ben je weer een stap dichter bij het aansluiten van een gashaard op het bestaande schoorsteenkanaal. Echter wijst in de praktijk uit dat dit vrijwel nooit het geval is. Hieronder gaan wij alle punten uitgebreider behandelen.

1. De staat van het kanaal

Hier wordt gekeken naar hoe het kanaal eruitziet. Dus in hoeverre is er roest aanwezig? Zijn er gaten te vinden in het kanaal? Zit alles nog stevig vast?

In sommige gevallen is dit met het blote oog lastig vast te stellen. Bijvoorbeeld wanneer alles afgetimmerd is. In dat geval maken wij gebruik van een camera-inspectie. We gaan dan met een kleine camera het kanaal binnen.

2. Mogelijke verstoppingen

Wanneer een vorige bewoner heeft nagelaten om het kanaal te laten reinigen, kan het zijn dat het kanaal verstopt zit. De oorzaak hiervan kan zeer verschillen. Denk bijvoorbeeld aan een vogelnest of de ophoping van roet.

3. Sporen van een vroegere schoorsteenbrand

Het derde punt waar naar gekeken dient te worden is, of er sporen zijn van een vroegere schoorsteenbrand. Dit maakt het kanaal namelijk een stuk zwakker en zodoende ongeschikt om een nieuwe kachel op aan te sluiten. Zwakker, aangezien het kanaal op dat moment op een bepaalde plek enorm heet is geworden. Zo dusdanig heet, dat het metaal is gaan smelten en dus zijn oorspronkelijke sterkte niet meer kan garanderen. Er moet in dat geval een nieuw kanaal worden aangelegd.

4. Het gebruikte materiaal

Is het materiaal dat gebruikt is geschikt voor de langdurige warmte die de toekomstige gashaard gaat opwekken? Zorgt het materiaal er tevens voor dat de gassen zo optimaal mogelijk weggevoerd worden? Voorbeelden van gebruikte materialen zijn: een RVS-kanaal, een gemetseld schoorsteenkanaal of een flexibel kanaal.

5. Het voldoen aan de huidige regelgeving

Het kan zijn dat het bestaande kanaal destijds is aangelegd binnen de op dat moment geldende regelgeving. Dat betekent echter niet dat deze nog steeds voldoet aan de huidige regels binnen het Bouwbesluit. Dit wordt om deze reden ook gecheckt. Punten waar je aan kunt denken zijn: de plaats van de uitmonding, de afstand van brandbare materialen, geen kanaal via de buitengevel, geveldoorvoer of een te kort kanaal.

6. De diameter van het kanaal

Wanneer het aanwezige kanaal een diameter van minimaal 150 millimeter heeft, dan is er de mogelijkheid om hier een concentrisch rookgaskanaal van te maken. Om van een bestaand kanaal een concentrisch kanaal te maken, wordt er een flexibele, roestvrijstalen buis door de schoorsteen getrokken met 100 millimeter doorsnede. Deze buis voert de rookgassen af naar buiten. De overige 50 millimeter zuigt de zuurstof aan van buiten. Rookgassen die naar buiten gaan en zuurstof dat naar binnen gaat worden gescheiden door een speciale rookgasdoorvoer.

Daarnaast is het afhankelijk of een nieuwe gashaard geschikt is voor de diameter die jouw bestaande rookkanaal heeft. Wanneer de gashaard een kanaal van 130 millimeter nodig heeft, maar er zit een kanaal van 110 millimeter, gaat het al niet meer op. Er zal een nieuw kanaal aangelegd moeten worden.

De mogelijkheden

Aan de hand van de hieruit verkregen informatie zijn er een drietal mogelijkheden, namelijk:
✓ Het kanaal is afgekeurd en moet vervangen worden voor een nieuwe.
✓ Er kan een concentrisch kanaal door het aanwezige rookkanaal getrokken worden.
✓ Het kanaal verkeert nog in perfecte conditie en er kan zo een nieuwe gashaard op worden aangesloten.