Skip to main
29-03-2022 Pelletkachels

De juiste installatie van een pelletkachel op een schoorsteenkanaal

Voor de juiste werking van de pelletkachel is het van belang dat het schoorsteenkanaal op de juiste manier is geïnstalleerd.  Bij een afwijkende installatie kan dit effect hebben op het rendement en een slechtere verbranding veroorzaken.  De volgende punten worden behandeld in het artikel:

 • Wettelijk verbod geveluitmonding
 • Gevaar pelletkachel met uitmonding op de gevel
 • De juiste installatie van een schoorsteenaansluiting
Store Speksteen JPG Interior Web

Wettelijk verbod op geveluitmonding bij pelletkachels

Een gevelafvoer bij een pelletkachel is gevaarlijk en niet toegestaan.

Wat zegt de wetgever?

 • De NEN-normering 2757: Een geveluitmonding is alleen toegestaan bij gasgestookte toestellen.

 • Het Bouwbesluit (BBL):Een uitmonding van een voorziening voor de afvoer van rookgas voor een verbrandingstoestel voor vaste brandstoffen ligt boven het dakvlak.

Wat zegt de fabrikant?

 • Een pelletkachel moet een minimale trek hebben van 10-12 Pa. Dit is alleen mogelijk bij een afvoer door het dakvlak

 • Een rookgaskanaal voor een pelletkachel dient regelmatig geveegd te worden. Dit om schoorsteenbrand te voorkomen

Gevaar van een pelletkachel met uitmonding op de gevel:

Een pelletkachel bevat een rookgasventilator, daarmee worden de rookgassen uit de kachel geblazen. Er wordt hierdoor nog weleens gedacht dat een schoorsteen niet nodig is, maar dit is niet juist. Bij een harde tegenwind of als de stroom uitvalt kan er een gevaarlijke situatie ontstaan. De rookgassen kunnen niet afgevoerd worden en zullen via de makkelijkste weg, via de naden en kieren de woonkamer in komen. Het risico bestaat dat er een gevaarlijke concentratie rook in de kamer kan komen, wat kan leiden tot een koolstofmonoxidevergiftiging.

Stappenplan: De juiste installatie van een schoorsteenaansluiting

 1. Het rookkanaal moet boven de nok van het dak uitmonden (bij een dakhelling groter dan 23 graden)
 2. Een kanaal langer dan 4 meter? Dan dient het kanaal vergroot te worden naar 120 of 130mm. Het kanaal mag niet groter zijn dan 150 mm en moet geïsoleerd zijn, een stenen kanaal is niet toegestaan.
 3. Het rookkanaal moet gemonteerd worden volgens het bouwbesluit.
 4. Bij een flexibel kanaal door een schoorsteen dan is het belangrijk dat deze goed is geïsoleerd aan de boven en onderkant, dit om te voorkomen dat de schoorsteen te sterk afkoelt.
  - Dit kan door middel van een afdichting onder en boven in het kanaal
  - Een flexibel kanaal moet glad zijn en dubbel gedraaid van binnen.
 5. Een kanaal mag niet langer zijn 1 meter horizontaal en moet een minimale stijging hebben van 5 graden.
 6. Bij brandbare vloeren is een vloerplaat noodzakelijk
Juiste Installatie Rookkanaal Pelletkachel Tekengebied 1