Skip to main

ASPB Schoorsteenonderhoud

Om zo lang mogelijk van je haard te kunnen genieten is schoorsteenonderhoud van groot belang. Elk jaar ontstaan er in Nederland meer dan 2.000 schoorsteenbranden. Deze branden ontstaan doordat er bij slechte (of geen) reiniging een teerlaag van onverbrande deeltjes ontstaat in de schoorsteen, dit heet ook wel creosoot. Deze laag is erg brandbaar en kan plotseling ontbranden. Om schoorsteenbrand te voorkomen is het advies om minimaal 1 keer per jaar de schoorsteen te laten vegen. Het is aan te raden om dit door een ASBP aangesloten bedrijf te laten doen.

De Heidesmid Halle 36

Gebeurt het vegen buitendaks of van binnenuit?

De afkorting ASPB staat voor Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond. Deze bond is de landelijke organisatie van schoorsteenvegers. Alle leden van de ASPB zijn gediplomeerd en  weten alles over verantwoord en veilig stoken.


Een van de eisen om je als bedrijf te kunnen aansluiten bij de bond is dat schoorsteenvegers de opleiding Gezel Schoorsteenveger afronden. Dit zorgt ervoor dat er kwaliteit en vakmanschap kan worden geboden. De schoorsteenvegers weten alles op het gebied van schoorstenen, veiligheid en stookgedrag.

Titel H3 / H2

ASPB schoorsteenvegers zijn opgeleid om vanaf buitenaf te vegen. Wanneer ze op het dak staan, controleren ze ook direct de conditie van de schoorsteen. Ze kijken bijvoorbeeld hoe de kop van de schoorsteen eruitziet, of het metsel- en voegwerk nog voldoet en of het lood er nog goed op zit. De vegers komen altijd met z’n tweeën, zodat er ook iemand beneden kan blijven tijdens de veegbeurt. Deze persoon zal de kachel afplakken en zorgen dat alles netjes en schoon blijft. Het kan voorkomen dat buitendaks vegen niet mogelijk is vanwege onbereikbaarheid van de schoorsteen of omdat er geen veilige situatie mogelijk is. In dat geval wordt het vegen van binnenuit gedaan.

De Heidesmid Halle 36

Wat doen schoorsteenvegers allemaal?

Een schoorsteenveger kan meer dan alleen het vegen van de schoorsteen,  zo kunnen ze ook inspecties uitvoeren, de schoorsteen repareren, de ventilatoren reinigen en renovaties aan schoorstenen uitvoeren. Mocht er iets met de schoorsteen aan de hand zijn, is het altijd goed om te bellen met een schoorsteenveger om te overleggen wat zij kunnen betekenen. Soms is het verstandig om een camera inspectie te doen om erachter te komen wat er aan de hand is.

De Heidesmid Halle 60

Kunnen alle schoorsteenvegers met rieten daken overweg?

Rieten daken zijn lastiger te betreden en hebben extra bescherming nodig tijdens het vegen. Het is daarom goed om een schoorsteenveger te zoeken die hierin gespecialiseerd is. Deze veger weet het riet op de juiste manier te behandelen, zodat hier geen schade aan ontstaat. Op de website van de ASPB is te vinden welke schoorsteenveegbedrijven deze specialisatie uitvoeren.

Gekwalificeerd schoorsteenonderhoud

Wanneer je op zoek bent naar een vakkundig bedrijf voor het vegen van de schoorsteen, dan is een gecertificeerd bedrijf van groot belang. Deze schoorsteenvegers zijn uitstekend uitgerust en zorgen voor een volledige reiniging van het rookkanaal. Dat doen zij zonder overlast en zonder stof.