De Heide Smid

Jaarlijkse Preventiedag Onderlinge Verzekeraars 2018

Dit najaar vond de jaarlijkse Preventiedag van Onderlinge Verzekeraars plaats in de statige Buitenplaats Sparrendaal in Driebergen, met als thema ‘Van het gas af’. De energietransitie is een hot item en niemand kan hier meer omheen. Maar wat betekend deze grootschalige omslag naar duurzame energiebronnen voor de schade-expert?

Namens De Heide Smid was verkoopleider Joris Groot-Zevert aanwezig. Hij heeft een uitgebreide presentatie gehouden over dat een deel van de energietransitie kan worden ingevuld door moderne houtkachels. Lees hieronder in het kort zijn verhaal.

Rook uit de schoorsteen: fout!
Een deel van de energietransitie kan worden ingevuld door moderne houtkachels. ”Verstoken van brandhout is klimaatneutraal. Een juiste verbranding is echter cruciaal.” In de uitgebreide presentatie van Joris Groot-Zevert van kachelleverancier De Heide Smid, blijkt dat veilige houtverbranding in huis volledig afhangt van de stoker. ”Stook je niet goed, dan krijg je extreem veel creosootaanslag in het rookkanaal en de kap. Dat is een direct gevaar voor schoorsteenbrand.”

Piepschuim en plastic
Er zijn volgens Joris Groot-Zevert vier factoren van belang om het risico op brand bij houtkachels te verkleinen. Zo is niet alleen het stookgedrag van invloed op risicobeperking, maar ook een juiste installatie, een goedgekeurde haard en goed brandhout. ”Mensen gooien de gekste dingen in hun kachels. Van piepschuim tot plastic materialen. Dat kan een veel grotere verbrandingstemperatuur hebben, waardoor er brand kan ontstaan.” Alleen het gebruik van droog hout, dat tenminste twee jaar overdekt in de open lucht is gedroogd, is geschikt voor houtkachels. ”Als je rook uit een schoorsteen ziet komen, weet je dat het fout zit.”

Zonde
Ook een goede ventilatie en beluchting is van groot belang om schoorsteenbrand te voorkomen. ”Een mens heeft 15 m3 lucht nodig; een kilogram hout heeft 10 m3 nodig. Dat lijkt weinig, maar is heel veel.” Een veilige haard is daarom aangesloten op een eigen luchttoevoer, bijvoorbeeld via de kruipruimte. ”Een raampje openen is niet genoeg. Ventileren doe je van twee kanten.” Tot slot moeten schade-experts ook oog hebben voor de juiste installatie. Niet alleen de condities van het rookkanaal, ook de juiste uitmondingsplek is van belang. ”Een rieten dak zonder vonkbescherming is vragen om brand.” Ondanks mogelijk brandgevaar blijft Joris met verve pleiten voor grootschalige inzet van houtkachels om bij te dragen aan het klimaatprobleem. ”Hout is biomassa en dat is CO2-neutraal. Er is zoveel hout in Nederland dat nu wegrot in de bossen. Hartstikke zonde!”

Bron: Verbond van verzekeraars
https://www.verzekeraars.nl/publicaties/longreads/jaarlijkse-preventiedag-onderlinge-verzekeraars