De Heide Smid

Gewijzigde voorwaarden subsidie regeling pelletkachels

Let op! Het is niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen. Dit was mogelijk tot 31 december 2019.

Vanaf januari 2017 is er een duurzaamheidsregeling van toepassing. Dit houdt in dat u subsidie op een pelletkachel kunt ontvangen. Met deze subsidie ‘duurzame energie’ wil de overheid duurzame energie promoten. Het doel is om de CO2 uitstoot te verminderen. Deze subsidie geldt voor zowel particulieren als voor bedrijven.

Per januari 2018 zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn als volgt:

 • Pelletkachels mogen niet zijn geïnstalleerd door particulieren
  De installatie mag alleen worden uitgevoerd door deskundige installateurs. Bij voorkeur QBIS* geregistreerde installateurs. De Heide Smid is een QBIS geregistreerde installateur.
 • De aanvrager moet een bewijs aanleveren van deskundige installatie
  De aanvrager moet een bewijs aanleveren dat de pelletkachel geïnstalleerd is door een deskundige installateur. Dit bewijs kan bijvoorbeeld een factuur van de installateur zijn.
 • De installatie mag niet meer via de gevel
  Steeds vaker ontstaat er overlast en zijn er onveilige situaties doordat pelletkachels met een gevelafvoer worden aangesloten. Een gevelafvoer kan echter nooit voldoen aan alle wettelijke- en fabrikant eisen.
 • De installatie van een pelletkachel moet voldoen aan het Bouwbesluit
  Het Bouwbesluit bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

*QBIS
In het register van QBIS staan namen van gecertificeerde en gekwalificeerde vakmensen en installateurs. De Heide Smid staat ook geregistreerd in het QBIS register. De Heide Smid is ook een erkend DE-bedrijf, aangesloten bij de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche en onze vakmensen zijn gediplomeerd.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op via info@heidesmid.nl of via 0314-631741 / 026-3192090

Bron: RVO