Skip to main

Hoe milieuvriendelijk zijn pelletkachels?

Pelletkachels worden alsmaar populairder. Deze branden, zoals de naam zelf al zegt, op pellets. Maar hoe milieuvriendelijk zijn pelletkachels nu eigenlijk? En waar zijn pellets nu precies van gemaakt?

Tjallmo Interior 6 2Mb 5

Het milieu is tegenwoordig een veel genoemde en gehoorde term. Dit betekent dat duurzame energie ook vele malen belangrijker wordt. Nederland heeft toegezegd met het klimaatakkoord, dat eind 2015 in Parijs door 200 landen is ondertekend, dat in 2020 14% van alle energie duurzaam moet zijn opgewekt. Maar tot nu toe (2018) is slechts 6,6% van onze energie op een duurzame manier verkregen (CBS). Deze duurzame energie komt onder andere van windmolens en zonne-energie. Veruit het grootste gedeelte van onze energie bestaat uit biomassa, zoals het stoken op houtpellets.

Juist bij pelletkachels wordt vaak getwijfeld over de duurzaamheid. Men vraagt zich onder andere af of houtpellets wel CO2 neutraal zijn, welke grondstoffen gebruikt worden en waar deze grondstoffen vandaan komen. Graag gaan wij hier verder op in.

In dit artikel worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Zijn houtpellets CO2 neutraal?
  • Van welke grondstoffen worden houtpellets gemaakt?
  • Verantwoord bosbeheer
  • Zijn de houtpellets van De Heide Smid duurzaam?
  • Houtpellets kopen bij De Heide Smid

Zijn houtpellets CO2 neutraal?

Houtpellets zijn CO2 neutraal. Met CO2 neutraal wordt bedoeld dat er bij de verbranding van houtpellets net zoveel CO2 vrijkomt als de boom gedurende zijn groei heeft opgenomen uit het milieu. Een stuk hout laten ''weg rotten'' of laten verbranden geeft dezelfde CO2 waarde terug aan de natuur.

Houtpellets Co2 Neutraal 450X309

Van welke grondstoffen worden houtpellets gemaakt?

Houtpellets die zijn gecertificeerd moeten aan vele strenge eisen voldoen. Een van deze eisen is dat er alleen puur en natuurlijke grondstoffen mogen worden gebruikt voor de productie. Een andere eis is dat er alleen maar reststoffen van hout als grondstof gebruikt mogen worden. Hierbij moet je denken aan houtvezel of -zaagsel dat vrijkomt bij de verwerking van hout door de houtverwerkingsindustrie. Wat dus niet mag is dat er speciaal voor de productie van houtpellets bomen worden gekapt.

Verantwoord bosbeheer

Het is dus erg belangrijk dat houtpellets geproduceerd worden van houtafval dat afkomstig is van bomen bij voorkeur uit speciaal hiervoor aangeplante ''energiebossen'' en niet uit ''oerbossen''. Gelukkig is er al de nodige regelgeving op het gebied van duurzame productie van houtpellets. Zo zijn er certificeringen, zoals het ENplus-certificaat en hebben veel landen ook een eigen wet- en regelgeving. Ook moeten in Europa alle bossen die commercieel worden uitgebaat PEFC of FSC gecertificeerd zijn.

Zijn de houtpellets van De Heide Smid duurzaam?

De Heide Smid werkt samen met houtpelletleverancier Ten Damme. De houtpellets die wij verkopen zijn voorzien van het ENplus-certificaat en duurzaam om wel de volgende redenen:

  • Voor de productie van de houtpellets wordt het eigen houtvezel en -zaagsel van de leverancier gebruikt. Dit zijn dus de reststoffen die vrijkomen bij het verwerken van hout, zoals het zagen van balken of het schaven van planken. Er worden dus niet speciaal voor deze houtpelletproductie bomen gekapt.

  • Doordat onze leverancier alleen zaken doet met houtverwerkende bedrijven in Nederland, België en Duitsland zijn wij er ook van verzekerd dat het hout dat zij verwerken aan alle strenge criteria voldoen. Wij weten dan ook zeker dat de bomen afkomstig zijn uit verantwoord bosbeheer in Europese bossen.

  • Vanuit de hele wereld worden er meer houtpellets geïmporteerd dan dat er in Nederland wordt geproduceerd. Voor de duurzaamheids discussie moge het duidelijk zijn dat er in de hele keten (van boom tot houtpellet) zo min mogelijk transport moet plaatsvinden. Hoe groter de afstanden, hoe meer transport er nodig is, met als gevolg meer CO2 uitstoot en dus meer milieuvervuiling. Het is dus van groot belang dat de bomen, de reststoffen en de houtpellets het liefst niet onnodig van ver vervoerd, geïmporteerd of geëxporteerd worden.

  • Onze leverancier heeft bij zijn houtvezel- en zaagsel leveranciers in Nederland, België en Duitsland grote containers staan waar zij hun reststoffen in blazen. Deze containers worden met de eigen vrachtwagens van onze leverancier vervoerd naar de locatie waar de houtpellets worden geproduceerd.

Bestel hier je pellets.

Onze houtpellets zijn als losse zak verkrijgbaar, maar ook per halve pallet of hele pallet. Wist je dat je onze houtpellets ook eenvoudig en snel online kunt bestellen en deze bij je thuis kunt laten bezorgen?